Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki 10-09-2023r.


Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławiu Górnym informuje o realizacji zadania pn: “Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zadanie zrealizowano w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Koszt kwalifikowany: 32 387,13 zł
Kwota dotacji: 13 127,26 zł
Gmina Wadowice: 17 482,74 zł

Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat
Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/nfosigw
Adres strony internetowej: www.wfos.krakow.pl
Adres strony internetowej: www.wadowice.pl

Wybór oferty 29-07-2016r.

W dniu wczorajszym, tj. 28-07-2016r. zapoznano się z otrzymanymi ofertami dotyczącymi kolejnego etapu realizacji budowy nowego obiektu remizy OSP i wybrano najkorzystniejszą z nich.


Zarząd OSP Stanisław Górny

Zakończenie składania ofert 28-07-2016r.

W dniu wczorajszym, tj 27-07-2016r. upłynął termin składania ofert dotyczących kolejnego etapu realizacji budowy nowego obiektu remizy OSP.


Zarząd OSP Stanisław Górny

Zamówienie publiczne 20-07-2016r.


Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławiu Górnym ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący kolejnego etapu realizacji budowy nowego obiektu remizy OSP.


Szczegółowe informacje do wglądu i pobrania w zakładce ZAMÓWIENIE PUBLICZNE (dostępnej na stronie głównej).


Zarząd OSP Stanisław Górny

Zabawa taneczna 27-06-2014r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławiu Górnym zaprasza wszystkich mieszkańców wsi Stanisław Górny (oraz wszystkich chętnych) na wspólną zabawę taneczną, która to obędzie się na świeżym powietrzu (przy budynku remizy OSP w Stanisławiu Górnym) już w najbliższą sobotę (tj. 28.06.2014r.) od godz. 19'tej.

Serdecznie zapraszamy!

Druhowie OSP Stanisław Górny


Zamówienie publiczne - podpisanie umowy 25-06-2014r.

W dniu wczorajszym została podpisana umowa z Wykonawcą kolejnego etapu realizacji budowy nowego obiektu remizy OSP, tj. "P.H.U. REMAX Usługi Remontowo - Budowlane Jacek Figuła".
W imieniu OSP w Stanisławiu Górnym umowę podpisali: Dh Naczelnik - Zdzisław Jucha i Dh Skarbnik - Andrzej Kudzia.

Zarząd OSP Stanisław Górny

Pliki do pobrania:
- ogłoszenie

Zamówienie publiczne - wybór oferty 23-06-2014r.

Komisja przetargowa, po zapoznaniu się ze wszystkimi złożonymi ofertami i przy zachowaniu ustalonych kryteriów, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrana została oferta złożona przez "P.H.U. REMAX Usługi Remontowo - Budowlane Jacek Figuła".

Zarząd OSP Stanisław Górny

Pliki do pobrania:
- ogłoszenie

Zamówienie publiczne 03-06-2014r.


Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławiu Górnym ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący kolejnego etapu realizacji budowy nowego obiektu remizy OSP.
Szczegółowe informacje do wglądu i pobrania w zakładce "Zamówienie publiczne" dostępnej na stronie głównej.

Zarząd OSP Stanisław Górny

Pliki do pobrania:
- ogłoszenie_remiza

Pozyskanie środków na kontynuację budowy 01-06-2014r.


W ostatni piątek (tj. 30.05.2014r.) Druh Naczelnik - Zdzisław Jucha i Druh Skarbnik - Andrzej Kudzia podpisali z Panią Burmistrz Miasta i Gminy Wadowice - Ewą Filipiak porozumienie , na mocy którego nasza jednostka OSP otrzyma środki finansowe (w kwocie 200 tys. zł) pozwalające kontynuować budowę nowego budynku remizy strażackiej

Zarząd OSP Stanisław Górny


Nabór członków 30-05-2014r.


W miesiącu czerwcu przeprowadzimy nabór nowych członków czynnych do naszej jednostki OSP.
Poniżej znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu należy złożyć u Druha Gospodarza - Jana Tokarczyka (adres: Stanisław Górny 100).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym nr telefonu: 33 873-75-39.
Zarząd OSP Stanisław Górny

Pliki do pobrania:
- deklaracja członkowska
Strona główna | Aktualności | Historia | Sprzęt | Galeria | Zarząd | Kontakt | creaty by jubit